Провідні науковці кафедри є членами редакційних колегій

14 наукових журналів:

доктор економічних наук

професор

Бруханський Р. Ф.

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

Український журнал прикладної економіки

Економічний аналіз

Journal of Management and Training for Industries, Японія

The genesis of genius, Швейцарія

Journal of Quantitative Methods (JQM), Пакистан

Journal of Business Strategies, Пакистан

доктор економічних наук професор

Пуцентейло П. Р.

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

Інноваційна економіка

Сталий розвиток економіки

Наука молода

доктор економічних наук

 професор

Язлюк БО.

Український журнал прикладної економіки

Економіка та суспільство

Соціально-економічні проблеми і держава

доктор економічних наук

 професор

Пархомець М. К.

Економічний дискурс

Український журнал прикладної економіки

кандидат економічних наук, доцент

Ярощук О. В.

Економічний аналіз