НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ

   Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу здійснює супровід наукового процесу Тернопільського національного економічного університету. На кафедрі працює 6 докторів наук, професорів і 9 кандидатів наук, доцентів. Наявний потенціал дає змогу забезпечувати процес підготовки і атестації наукових кадрів за такими спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
07 Управління та адміністрування
071 – Облік і оподаткування
10 Природничі науки
101 Екологія

Наукове керівництво докторантами, аспірантами і здобувачами за вищевказаними спеціальностями здійснюють:
Спеціальність 051 Економіка
доктор економічних наук, професор Пархомець М.К.
доктор економічних наук, професор Пуцентейло П.Р.
доктор економічних наук, професор Язлюк Б.О.
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
доктор економічних наук, професор Бруханський Р.Ф.
кандидат економічних наук, доцент Палюх М.С.
Спеціальність 101 Екологія
доктор економічних наук, професор Пуцентейло П.Р.

Наукові пошуки кафедри за останні 5 років увінчались захистами 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій.
Доктор економічних наук, професор Бруханський Р.Ф.
Керує підготовкою аспіранта Бінчаровської Т.А.

Доктор економічних наук, професор Пархомець М.К.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 в ТНЕУ.
Підготував доктора економічних наук:
Пуцентейло П.Р. (2012)
Підготував 6 кандидатів економічних наук:
Горлачук М.А. (2004)
Олійник О.Р. (2011)
Матвійчук М.З. (2011)
Дудар О.Т. (2012)
Гудак В.В. (2014)
Горлачук О.А. (2015)
Керує підготовкою аспіранта Соловей І.С.

Доктор економічних наук, професор Пуцентейло П.Р.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 в ТНЕУ.
Керує підготовкою 2 докторантів: Костецький Я.І., Уніят Л.М. та аспірантом Свинтух М.Б.

Доктор економічних наук, професор Язлюк Б.О.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 в ТНЕУ.
Підготував 3 кандидати економічних наук:
Царук В.Ю. (2015)
Єліневський  В.Ю. (2016)
Бойко Я.Б. (2016)
Керує підготовкою 2 докторантів: Ужва А.М., Пономарьов О.С. та 4 аспірантами: Шевчук І.А., Зварич О.С., Гупало Т.Б., Демченко О.В.

Кандидат економічних наук, доцент Палюх М.С.
Підготував 2 кандидатів економічних наук:
Домбровська Н.Р. (2006)
Гнатюк А.А. (2013)
Керує підготовкою аспірантів Матвійчук Л.О і Брик М.М.