НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

“УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ”

URL: https://www.ujae.org.ua/index.php/UJAE  

Головний редактор: доктор економічних наук, професор

Борис Олегович ЯЗЛЮК

 

Рік заснування – 2016

Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №21919-11819Р від 22.01.2016 року

ISSN 2415-8453 (Print) ISSN 2518-1742 (Online)

Фаховість –  наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222

Мови видання – українська, російська, англійська

Періодичність – 4 рази на рік

Журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

Index Copernicus

WorldCat

Windows Live Academic

ResearchBible

Open Academic Journals Index

CiteFactor