Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Бруханський Руслан Феоктистович
Посада: завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, головний редактор міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації»
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту, облік і аналіз у системі управління
Телефон: (0352) 47-50-79; 47-50-50*12221
E-mail: r.brukhanskyi@tneu.edu.ua
LinkedIn: ua.linkedin.com/in/ruslan-brukhanskyi-86030311b 
ORCID ID:
 0000-0002-9360-1109
RESEARCHER IDG-6076-2017 
Сайт кафедри:
 http://oepz.tneu.edu.ua

 Народився 2 травня 1974 р. у м. Тернополі. В 1991 р. закінчив ЗОШ № 20 м. Тернополя, 1995 р. – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи», здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм в Тернопільській області (2005 р.). Сертифікований менеджер (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Член-кореспондент Інженерної академії України (з 2007 р.). Голова професійної спілки працівників ТНЕУ (з 2009 р.). Голова комісії соціального страхування ТНЕУ (з 2009 р.). Член Ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (з 2010 р.). Член узгоджувальної комісії ТНЕУ (з 2010 р.). Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Член науково-методичної комісії ТНЕУ з спеціальності «Облік і оподаткування» (з 2013 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professional accountant) (з 2014 р.). Член атестаційної комісії ТНЕУ (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член Президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Голова державної екзаменаційної комісії (2007-2009 рр., 2015-2018 рр.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.). Член редакційної колегії Українського журналу прикладної економіки (з 2016 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2016 р.). Рецензент міжнародного наукового журналу «Journal of Management and Training for Industries», Японія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «The genesis of genius», Швейцарія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Business Strategies», Greenwich University, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Quantitative Methods», University of Management and Technology, Пакистан (з 2017 р.). Академік Академії економічних наук України (з 2016 р.). Професор (з 2017 р.). Академічне стажування у закладах освіти Європейського союзу (2017 р.). Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України (2016, 2017). Академічний експерт QS Global Academic Survey (2018).

Протягом професійної діяльності відзначений 39 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів.

Нагороджений медаллю «За гідність і патріотизм» (2015 р.), орденом «За розбудову України» (2016 р.), нагрудним знаком «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» (2016 р.). Указом Президента України № 338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 162 публікацій у журналах і збірниках наукових праць, 93 навчально-методичних праць. Отримано 3 патенти на винаходи.

Основні публікації:

 1. Бруханський, Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с.
 2. Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 444 с.
 3. Бруханський, Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 452 с.
 4. Бруханський, Р. Ф. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект / Р. Ф. Бруханський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 8. – С. 18-28.
 5. Бруханський, Р. Ф. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах / Р. Ф. Бруханський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 9. – С. 27-36.
 6. Бруханський, Р. Ф. Проблеми застосування судово-бухгалтерських експертиз в Україні / Р. Ф. Бруханський // The genesis of genius. – Geneva, 2014. – Vol-2, S. 224-227.
 7. Бруханський, Р. Ф. Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект / Р. Ф. Бруханський // Облік і фінанси. – 2014 р. – № 3 (65)`2014. – С. 15-20.
 8. Бруханський, Р. Ф. Передумови та причини виникнення стратегічного управлінського обліку / Р. Ф. Бруханський // Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension – Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. – 132 p. (Р. 37-44).
 9. Brukhanskyi, R. Expansion of accounting subject: strategical aspect / R. Brukhanskyi // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L’Originаlе, Paris, France, 2016. – Р. 320-325.
 10. Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.
 11. Бруханський, Р. Ф. Адаптація бухгалтерського обліку до сучасних потреб управління / Р. Ф. Бруханський // The genesis of genius : scientific and educational periodical journal of economists and jurists. – Geneva : Consilium, 2017. – № 8. – Р. 10-16.
 12. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 388 с.
 13. Бруханський, Р. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Р. Ф. Бруханський, М. С. Палюх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 350 с.
 14. Brukhanskyi R. F., Furman O. Ye. Accounting information positioning of agrarian business socio-economic strategy. Scientific bulletin of Polissia, № 1 (9), P. 1, 2017. 72-79. (Web of Science)
 15. Brukhanskyi R. F., Yazlyuk B. O., Bincharovska T. A. (2018). Effective land management in Ukraine using accounting and analytical support. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 241-251. (Scopus)