Криптографічні об’єкти у системі бухгалтерського обліку і звітності

28 травня 2019 р. кафедрою обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу було проведено науковий семінар на тему «Криптографічні об’єкти у системі бухгалтерського обліку і звітності».

З великим зацікавленням професорсько-викладацький колектив кафедри заслухав і долучився до обговорення доповіді к.е.н., доцента кафедри Спільник Ірини Володимирівни, яка ознайомила присутніх з результатами своїх наукових досліджень з цієї актуальної проблематики.

Зокрема доповідачем зазначено, що невід’ємною складовою і важливим атрибутом цифровізації нової економіки є використання криптографічних інструментів (передусім криптовалют), які впевнено і невідворотно завойовують право на існування, подекуди кидають виклик усталеним економічним законам, руйнують традиційні уявлення та вимагають докорінної зміни бізнес-процесів.

Криптоіндустрія швидко розвивається, повсякчас виникають нові види токенізованих активів, у суспільстві наростає інтерес до такого роду технологій, зростають кількість і обсяги майнингу, операцій з емісії, розміщення, придбання, відчуження та здійснення з ними інших угод.

Однак, в законодавчому плані функціонування криптоактивів є неврегульованим, а обліковий статус таких об’єктів все ще залишається невизначеним.

Особливої актуальності набуває проблема визнання криптоактивів (криптовалюти та інших, відмінних від криптовалюти, токенізованих активів) як об’єктів бухгалтерського обліку, оскільки вони володіють дещо відмінними від традиційних активів характеристиками. З метою коректного відображення операцій з криптотокенами в бухгалтерському обліку необхідна відповідна нормативна правова база. Виходячи з сучасного її стану, представляється необхідним першочергове вирішення таких завдань:

  • в частині документального підтвердження здійснених господарських операцій з криптовалютою та іншими криптоактивами;
  • визначення виду активів, до якого слід відносити певні токенізовані активи;
  • визначення способу оцінювання криптоактивів з метою забезпечення достовірного значення їх вартості.

Порушено дискусійне питання про те, чим є криптовалюта для цілей бухгалтерського обліку: грошовими коштами, їх еквівалентами, валютою, товарами, запасами, фінансовими інвестиціями, нематеріальними активами тощо. Сформульовано припущення про проблематичність застосування універсального підходу щодо відображення криптоактивів у системі бухгалтерського обліку з огляду на їх розмаїття та відмінність виконуваних функцій.

На завершення учасниками семінару було визнано, що сприйняття бухгалтерським обліком таких продуктів високих технологій, як криптоактиви, є достатньо складною у методологічному плані, однак надзвичайно новітньою і перспективною проблемою, яка потребує свого комплексного вирішення.