Науковий семінар кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу «Цифрова економіка – бізнес майбутнього»

 У рамках виконання науково-дослідної роботи «Наукове обґрунтування адаптації обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності до умов цифрової економіки» (державний реєстраційний номер ОЕПЗ-115-2018) та започаткування у ТНЕУ підготовки фахівців за освітньою програмою «Облік і аналітика цифрової економіки» 16 квітня 2019 року кафедрою обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу проведено круглий стіл на тему: «Цифрова економіка – бізнес майбутнього».

Завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, д.е.н., професор Руслан Феоктистович Бруханський наголосив, що у зв’язку зі схваленням Кабінетом Міністрів України «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки» та затвердження плану заходів щодо її реалізації (розпорядження КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р) практичної вагомості набуває цифровізація економічних процесів та інтелектуалізація бізнесу.

З повідомленням про роль і значення цифрової економіки у бізнесі виступив професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, д.е.н. Петро Романович Пуцентейло. В доповіді було зазначено, що цифрова економіка – економіка, що базується на цифрових комп’ютерних технологіях. Їй властиво три основних компоненти: інфраструктура електронного бізнесу; електронний бізнес (процеси, які здійснюються через комп’ютерні мережі) та електронна комерція (он-лайн продажі).

Отже, цифрова економіка – це економіка, заснована на даних, мобільності, хмарних сервісах і новітніх інформаційних технологіях, цифровій освіті з завданням підготовки фахівців якісно нового рівня і цифрова медицина, покликана зменшити витрати на надання послуг і підвищити їх якість. Цифрова трансформація бізнесу не черговий економічний термін, це нова реальність, яка потребує від бізнесу радикального перегляду бізнес-процесів і підходів до роботи з клієнтами. Здатність швидко адаптуватися до змін і оптимізувати свою роботу в найкоротші терміни, підлаштовуючись під очікування клієнта – головні виклики, котрі несе з собою цифрова трансформація бізнесу від традиційного до новітнього.

В обговоренні взяли участь молоді науковці – члени студентського наукового клубу кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу «Учні Луки Пачолі» на чолі з головою СНТ факультету аграрної економіки і менеджменту Оксаною Середою і Вікторією Корнійчук.

Від кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу в дискусії взяли участь д.е.н., професори Пархомець М.К., Чорна Н.П., к.е.н., доценти Белова І.М., Гуменюк О.О., Дідоренко Т.В., Спільник І.В.