«Блокчейн в умовах цифрової економіки»

У межах виконання науково-дослідної роботи «Наукове обґрунтування розвитку криптовалют в Україні» (державний реєстраційний номер ОЕПЗ-76-2017) та започаткування у ТНЕУ підготовки фахівців за освітньою програмою «Облік і аналітика цифрової економіки» 26 вересня 2018 року з ініціативи колективу кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу відбувся круглий стіл на тему: «Блокчейн в умовах цифрової економіки».

З доповіддю виступив д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Руслан Феоктистович Бруханський, який зазначив, що у зв’язку зі схваленням Кабінетом міністрів України Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердженням плану заходів щодо її реалізації (розпорядження КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р) практичної вагомості набуває цифровізація економічних процесів та інтелектуалізація бізнесу. Одним із найвагоміших і перспективних атрибутів цифрової економіки є так званий «блокчейн» (Blockchain). Blockchain є платформою віртуальної платіжної системи Bitcoin. Логічний зміст терміну генерується двома елементами: «block – блок, брила, колода» і «chain – ланцюг, зв’язок, мережа». Тобто Blockchain – це з’єднані в мережі блоки, генеровані у певній послідовності.

Основними характеристиками блокчейну є: 1) децентралізація, тобто відсутність головного сервера; 2) безмежність – блокчейн не володіє циклічним змістом, тому доповнювати його новими блоками інформації можна безмежно; 3) прозорість – всі проведені операції вписуються в єдиний ланцюг, при цьому ідентифікувати їх може кожен, а от змінити – ніхто; 4) надійність, яка полягає в неможливості змін показників або ж утилізації їх частини з загальної послідовної мережі.

Отже, принциповою особливістю блокчейна є його відкритість, тобто все, що відбувається в blockchain інформаційно повністю доступно, кожен учасник може поцікавитися, якого розміру була угода, який шлях вона зробила та ін., але от імена сторін трансакцій залишаються таємними.

В обговоренні тематики зустрічі взяли участь д.е.н., професори Язлюк Б. О., Пуцентейло П. Р., Пархомець М. К., к.е.н., доценти Белова І. М., Бутов А. М., Гуменюк О. О., Дідоренко Т. В., Завитій О. П., Костецький Я. І., Палюх М. С., Спільник І. В., Уніят Л. М., Штельма Н. О., Ярощук О. В., аспірант Брик М. М.